יהלומי מעבדה

במחצית המאה ה-20, הצליחו מדענים לייצר כלים שאפשרו ייצור של יהלומים מלאכותיים, המכונים לעיתים "יהלומי מעבדה" או "יהלומים סינתטיים". תהליך הייצור של יהלומי מעבדה הלך והשתכלל עם השנים, והתפוקה הכוללת עלתה בצורה משמעותית, תוך כדי ירידה דרמטית במחירם. מחירו של יהלום מעבדה נמוך עד 80% ממחירו של יהלום טבעי, והמומחים מעריכים כי מגמה זו תימשך ככל שהטכנולוגיה תשתפר. קשה להבחין בין יהלום טבעי ליהלום מעבדה, אך החוק אוסר על מכירת יהלומי מעבדה מבלי ליידע על כך את הקונה. למרות הירידה המתמשכת במחירי יהלומי מעבדה, הביקוש אליהם מגיע בעיקר מצד שימושים תעשייתיים, בעוד שהביקוש מצד שוק התכשיטים מסתכם בשברי אחוזים. ההסבר לכך הוא שכמות היהלומים הטבעיים בעולם הולכת ופוחתת עם השנים (עקב הידלדלות המכרות), ובאופן טבעי מחירם הולך ומאמיר, בעוד שהיצע יהלומי מעבדה ניתן להגדלה ללא גבול, תוך הוזלת עלויות הייצור בעקבות שיפורים טכנולוגיים. במצב זה, אין תחרות אמיתית בין יהלומים טבעיים ובין יהלומי מעבדה.